Vào hôm thứ 7 vừa rồi, tàu tự hành Opportunity của NASA đã ăn mừng cột mốc 5000 ngày làm việc trên sao Hỏa. Đây là một cộc mốc quan trọng và đầy bất ngờ đối với chiếc tàu tự hành này
Read more »