Không chỉ có tài xế hay người ngồi kế bên không thắt dây an toàn mới bị phạt mà tất cả những vị trí ghế trên xe hơi có trang bị dây đai an toàn nhưng không được người ngồi sử dụng khi xe di chuyển cũng sẽ bị phạt. 

Read more »